KOSMETYKI

Produkty kosmetyczne pod względem prawnym spełniać muszą definicję zgodnie z którą produkt kosmetyczny oznacza każdą substancje lub mieszaninę przeznaczoną do kontaktu z zewnętrznymi częściami ciała ludzkiego: naskórkiem, owłosieniem, paznokciami, wargami oraz zewnętrznymi narządami płciowymi, z zębami oraz z błonami śluzowymi jamy ustnej, którego wyłącznym lub głównym celem jest utrzymywanie ich w czystości, perfumowanie, zmiana ich wyglądu, ochrona, utrzymywanie w dobrej kondycji lub korygowanie zapachu ciała.
Kosmetyki podlegają wymaganiom prawnym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych w zakresie wprowadzania do obrotu.
Zgodnie z wymaganiami prawnymi każdy kosmetyk spełnić musi szereg wymagań prawnych w obszarze wykonanych badań, oznakowania, miejsca produkcji oraz dokumentacji mających na celu zapewnienia bezpieczeństwa stosowania dla konsumenta.

 • BADANIA – określenie i dobór badań dla określonego produktu kosmetycznego w oparciu o jego skład, przeznaczenie i deklarowane działanie:

 • Badania czystości mikrobiologicznej
 • Badania skuteczności układu konserwującego
 • Badania fizykochemiczne
 • Badania stabilności i kompatybilności
 • Badania potwierdzające tolerancję skórną
 • Badanie ROAT
 • Badania aplikacyjno – użytkowe w warunkach domowych
 • Badania pod kontrolą lekarza lub wykwalifikowanego specjalisty
 • DOKUMENTACJA- oferujemy kompletowanie oraz aktualizowanie dokumentacji produktów kosmetycznych zgodnie z wymaganiami prawnymi:
 • Rejestracja w CPNP
 • Raport Bezpieczeństwa
 • Weryfikacja zgodności składu produktu
 • Weryfikacja poprawności oświadczeń marketingowych
 • Weryfikacja poprawności etykiety
 • Weryfikacja i tworzenie i aktualizacja dokumentacji produktu (ang. PIF – Product Information File)