DETERGENTY

Detergent oznacza jakąkolwiek substancję lub preparat zawierający mydło i/lub inne substancje powierzchniowo czynne przeznaczoną do procesów prania, mycia i czyszczenia. Detergenty mogą mieć różną postać (płyn, proszek, pasta, kostka, wypraska, kształtka, itp.) i wprowadzane są do obrotu w celu używania ich w gospodarstwie domowym, obiektach użyteczności publicznej lub do celów przemysłowych. Aktualne wymagania prawne w zakresie wprowadzania do obrotu określa Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego z dnia 30 marca 2004 r w sprawie detergentów.

 • BADANIA-określamy zakres i metodologię badań dla określonego produktu w oparciu o jego skład, przeznaczenie i deklarowane działanie:

 • Badania czystości mikrobiologicznej
 • Badania fizykochemiczne
 • Badania stabilności i kompatybilności
 • Badania potwierdzające tolerancję skórną
 • Badania użytkowe w warunkach domowych
 • Badania biodegradacji całkowitej i częściowej związków powierzchniowo – czynnych

 • DOKUMENTACJA- oferujemy kompleksowe przygotowanie dokumentacji produktu opierając się na wymaganiach prawnych oraz wykorzystując wieloletnie

  doświadczenie w zakresie produktów podobnych:

 • Weryfikacja zgodności składu i sporządzenie wykazu składników zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku VII A rozporządzenia
 • Przygotowanie arkusza danych na potrzeby personelu medycznego zgodnie z załącznikiem VII C rozporządzenia
 • Opracowanie karty charakterystyki
 • Weryfikacja poprawności oznakowania na etykiecie produktu