DORADZTWO NAUKOWO – TECHNICZNE

W oparciu wiedzę praktyczną i zdobyte doświadczenie prowadzimy konsultację mające na celu określenie wymagań prawnych dla produktu, sporządzenie planu badawczego oraz wykonanie badań wraz z interpretacją wyniku. Zakres wymagań prawnych dla produktu jest ogólny, techniczne aspekty prowadzenia badań uwzględniają różnice w zależności od typu produktu i przeznaczenia zakres wymagań. Prowadzimy szeroki zakres działań doradczych skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze technologicznym, legislacyjnym oraz badawczym.