EKSPERT

 

Konsultant i Ekspert w zakresie oceny bezpieczeństwa kosmetyków

mgr inż. Urszula Ptaszek – Rohde

Technolog chemiczny z kilkuletnim doświadczeniem laboratoryjnym w zakresie recepturowania kosmetyków. Posiada praktyczną wiedzę w obszarze technologii, wymagań prawnych w obszarze kosmetyków, jak również detergentów oraz wyrobów medycznych. Od 5 lat czynny specjalista w zakresie oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych. Wiedzę zdobywała m.in. przez udział w wysokiej jakości szkoleniach organizowanych przez Uniwersytet w Brukseli Vrije Universiteit Brussels „Safety Assessment of Cosmetics in the EU – Training Course” oraz niemieckie stowarzyszenia branżowe (DGK – German Society for Scientific and Applied Cosmetics oraz IKW – German Cosmetic, Toiletry, Perfumery and Detergent Association). Autorka publikacji w prasie branżowej i czasopismach oraz prelegentka na wystąpieniach konferencyjnych oraz szkoleniach o tematyce związanej z wymaganiami prawnymi, aspektami technicznymi związanymi w wdrożeniem produktów oraz tworzeniem dokumentacji.