SZKOLENIA OTWARTE

SZKOLENIA OTWARTE

 

Gwarantujemy wysokość i jakość szkoleń tematycznych z zakresu :

  • Wymagania prawne w zakresie oznakowania i poprawnej komunikacji marketingowej kosmetyków
  • Ocena toksykologiczna substansji w aspekcie bezpieczeństwa produktów kosmetycznych
  • Wymagania prawne dla substancji chemicznych stosowanych w kosmetykach
  • Dokumentacja produktu kosmetycznego-wymagania prawne
  • Produkty z pogranicza-zagadnienia regulacyjne związane z właściwą klasyfikacją produktu
  • Wymagania prawne dla wyrobów chemii gospodarczej w zakresie wprowadzania do obrotu