Program „Fundusze Europejskie”

Tytuł projektu:
WNG-PBE.04.2020/ Udział w targach PCI DAYS 2021 w charakterze wystawcy

Cel:
prezentacja możliwości firmy i pozyskanie nowych klientów zagranicznych

Kwota dotacji: 17 252,22 PLN
Całkowita kwota dofinansowania: 8 626,11 PLN

www.mapadotacji.gov.pl