PERFUMES – SPECIFIC NATURE AND LABELING LEGAL REQUIREMENTS

Jako perfumy definiowane są kosmetyki, których główną funkcją jest nadawanie przyjemnego zapachu, korygowanie zapachu ciała. Definicja ta nie uwzględnia produktów kosmetycznych w opakowaniach zawierających gazy pędne, jak np. dezodoranty. W zakresie związków do perfumowania ciała wyróżnia się: perfumy, wody perfumowane, wody toaletowe i wody kolońskie, zróżnicowane pod względem zawartości składników.

Skład perfum

Głównymi składowymi perfum są mieszaniny związków zapachowych (olejki eteryczne), rozpuszczalników i związków wzmacniających zapach oraz rozpuszczalnika, którym zazwyczaj jest etanol. Głównymi składnikami warunkującymi zapach są olejki zapachowe. Olejki eteryczne to wtórne metabolity roślin. Otrzymywane są w wyniku destylacji surowca roślinnego z parą wodną. Zgodnie z definicją zawartą w normie ISO, olejek eteryczny to związek zapachowy, zwykle o złożonym składzie, uzyskany z botanicznie zdefiniowanego surowca roślinnego przez destylację z parą wodną, destylację na sucho lub odpowiedni proces mechaniczny bez ogrzewania. Olejki eteryczne zazwyczaj są oddzielane od fazy wodnej w procesie fizycznym, który nie wpływa znacząco na działanie biologiczne olejku. Olejki eteryczne mogą gromadzić się w różnych częściach rośliny,